Grafické návrhy a spracovanie letákov, vizitiek, katalógov, oznámení, kalendárov, reklamných predmetov a úprava dokumentov pred samotnou tlačou.